Dziś jest poniedziałek, 22 kwietnia 2024r.

Imieniny: Leona, Kai, Heliodora

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Kwiaty4PoryRoku.pl
 
1. POSTANOWIENIE OGÓLNE
 1. Kwiaciarnię internetową pod adresem www.Kwiaty4PoryRoku.pl prowadzi Salon Kwiatowy Cztery Pory Roku Maciej Grzankowski, ul. A.G.Siedleckiego 26, 85-868 Bydgoszcz, NIP: 9531703153, REGON: 341529110, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – dalej zwany Przedsiębiorcą.
 2. Przedsiębiorca prowadzi sprzedaż i dostawę przesyłek kwiatowych oraz upominków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Opisy o zdjęcia produktów zamieszczone na stronie Kwiaty4PoryRoku.pl stanowią własność Przedsiębiorcy,  zaś kopiowanie, użytkowanie i wykorzystywanie w jakimkolwiek celu możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.
 4. Przedsiębiorca zapewnia ochronę wszelkich danych osobowych udostępnionych przez klientów i pozyskanych przez Przedsiębiorcę w toku wykonywanej działalności na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 5. Działalność Przedsiębiorcy wykonywana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś w oparciu o regulacje Ustawy z dna 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r., oraz regulacje Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 
2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia składane i przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.Kwiaty4PoryRoku.pl
 2. Złożenie zamówienia oznacza, iż Klient zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienie następuje po pozytywnym dokonania płatności przez Klienta.
 4. Płatność za zamówienie następuje na rachunek bankowy Przedsiębiorcy: mBank 37 1140 2004 0000 3202 7499 2659.
 5. Przedsiębiorca dopuszcza następujące formy płatności:
  a)    Karta Kredytowa: VISA, MasterCard i Maestro.
  b)    Przelew bankowy na konto kwiaciarni.
  c)     Gotówka - tylko w przypadku odbioru osobistego w kwiaciarni lub gdy zleceniodawca jest odbiorą przesyłki.
  d)    na podstawie Faktura VAT - tylko dla osób prawnych (Firm), termin płatności - 7 dni.
 6. Ceną obowiązującą dla zamówienia jest cena wskazana na stronie internetowej przedsiębiorcy w momencie składania zamówienia.
 7. Klient ponosi również opłaty za doręczenie przesyłki wskazane na stronie internetowej przedsiębiorcy.
 8. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ewentualne zwroty kwot wpłaconych przez klienta dokonywane będą również w złotych polskich (PLN).
 9. Prawidłowo złożone zamówienie jest wiążące dla Przedsiębiorcy oraz Klienta.
 10.  Zmiany w zamówieniu dokonać można wyłącznie w ciągu 60 minut od jego złożenia lub na 48 godzin przed wskazanym terminem doręczenia.
 11. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo dokonania zmiany zamówienia zgodnie z polityką zastępowania produktu opublikowaną na stronie internetowej. Polityka zmiany produktu opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorcy stanowi integralną część regulaminu.
 12. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu i dostawy zawartych w niniejszym regulaminie. Każdorazowo warunki zamówienia i dostawy produktów objętych promocją opisane będą na stronie internetowej Przedsiębiorcy.
3.REALIZACJA ZAMÓWIENIE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Przedsiębiorca zapewnia doręczenie kwiatów i upominków w ciągu 24 godzin od momentu złożenia prawidłowego i opłaconego zamówienia.
 2. W trakcie składania zamówienia Klient może wskazać sugerowane godziny doręczenia zamówienia. Przedsiębiorca zobowiązuje się dołożyć starań, aby dostawa odbyła się w podanych godzinach, jednak wskazane godziny doręczenia nie są wiążące i stanowią jedynie wskazówkę dla Przedsiębiorcy.
 3. Kwiaty mogą być doręczone w Bydgoszczy i okolicach jeszcze dziś, jeżeli zamówienie zostanie złożone do godziny 15:00 od poniedziałku do piątku.
 4. Zamówienia z gwarantowanym terminem doręczenia w sobotę i w niedzielę przyjmowane są do godziny 12:00 w każdą sobotę. Kwiaciarnia nie gwarantuje doręczenia w soboty i niedziele, jeżeli zamówienie zostanie złożone po podanych terminach. Zamówienia przyjęte po podanych terminach będą realizowane jak najszybciej. Wymagane jest podanie alternatywnej daty doręczenia.
 5. Kwiaciarnia nie doręcza przesyłek w święta państwowe.
 6. Zamówienie na doręczenie  złożone od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 18:00 będzie zrealizowane w 24 godziny. Natomiast zamówienie złożone od 18:00 do 9:00 w mniej niż 40 godzin. Godzina doręczenia nie jest gwarantowana i oznacza tylko orientacyjną godzinę doręczenia przesyłki. Zamówienia z gwarantowanym terminem doręczenia w sobotę przyjmowane są do godziny 12:00 w każdy piątek.
 7. Kwiaciarnia nie doręcza przesyłek poza granicami Polski.
 8. Przesyłki Kwiatowe doręczane są w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 20:00  oraz w soboty od 10:00 do 18:00.
 9. W dniach 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku mogą nastąpić zmiany w terminach przyjmowania i realizacji zamówień. Informacje o ewentualnych zmianach będą publikowane na stronie internetowej Przedsiębiorcy.
 10. Przesyłki zamówione na adresy budynków użyteczności publicznej (jak np. szpitali, hoteli, biurowców, banków) doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
 11. Klient ma możliwość wskazania treści jaka ma być umieszczona na bileciku załączanym do przesyłki kwiatowej lub upominku.
 12. Odbiorca otrzymuje wybrany produkt wraz z bilecikiem, na którym wpisana zostanie treść podana przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 13.  Przedsiębiorca nie odpowiada za treści wskazane przez Klienta do zamieszczenia na bileciku. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do edycji treści bileciki. Przedsiębiorca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdyby wskazana przez Klienta treść bilecika miała charakter obraźliwy, bezprawny lub mogący wywoływać uczucie zgorszenia u Odbiorcy;
 14. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały doręczone z opóźnieniem lub niedostarczone z powodu podania przez Klienta błędnych danych osobowych lub adresowych odbiorcy, niezastania odbiorcy przesyłki pod wskazanym adresem lub negatywnej weryfikacji płatności.
 15. Przy zamówieniach na adres domowy, w sytuacji gdy kurier nie zastanie adresata przesyłki pozostawi przesyłkę zastanym domownikom. Klient zastrzec może w zamówieniu, iż doręczenie przesyłki nastąpić może wyłącznie do rąk adresata. Wówczas zastosowanie znajdzie pkt. 23.
 16. W sytuacji gdy kurier nie zastanie adresata jak i domowników, pod wskazanym adresem pozostawi pisemną wiadomość zawierającą prośbę o telefoniczny kontakt oraz informację o przesyłce kwiatowej i upominku wraz ze wskazaniem adresu, pod którym możliwy będzie odbiór przesyłki. Brak kontaktu odbiorcy pod wskazanym numerem telefonu lub nieodebranie przesyłki pod wskazanym adresem w następnym dniu roboczym do godziny 18.00 skutkuje uznaniem zamówienia za zrealizowane.
  Klient może w zamówieniu wyrazić zgodę na pozostawienie przesyłki u sąsiadów lub pod drzwiami lokalu, na adres którego miało nastąpić doręczenie, w sytuacji o jakiej mowa w pkt. 22.
 17. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata zamówienie traktowane jest jako zrealizowane.
 18. Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku zamówionego towaru. W takiej sytuacji zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
 19. Przedsiębiorca gwarantuje, iż kwiaty cięte zachowają świeżość przez 3 dni od daty dostawy, z zastrzeżeniem ich właściwej pielęgnacji przez odbiorcę. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w dniu dostawy tj. minimalnej temperatura w regionie dostawy poniżej 10 stopni Celsjusza lub maksymalna temperatura w regionie dostawy powyżej 25 stopni Celsjusza, gwarancja świeżości kwiatów obowiązuje przez 1 dzień.
 20. Odbiorca potwierdza otrzymanie przesyłki i określa jakość i świeżość doręczonych kwiatów na druku potwierdzenia odbioru.
 21. Reklamacja dotycząca świeżości dostarczonych kwiatów winna zostać złożona telefonicznie lub mailowo w ciągu 24 godzin od doręczenia przesyłki, tak by możliwa było jej rozpoznanie.
 22. Reklamacja dotycząca zgodności doręczonej przesyłki z treścią zamówienia oraz świeżości kwiatów winna zostać złożona wraz ze zdjęciem doręczonego bukietu lub upominku.
 23. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i w takim też języku publikowana jest wiążąca strony treść regulaminu. Wersje regulaminu publikowane w innych językach są zamieszczone na stronie wyłącznie w celach informacyjnych.
 24. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 10 dni od dostawy przesyłki. Zgodnie jednak z art. 10 ust. 3 pkt. 4 i 5 prawo to nie dotyczy świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, jak również świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.